Publications
Books and Theses
 1. Kluska J., Analytical Methods in Fuzzy Modeling and Control, (Kacprzyk J. Ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Ser.: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 241, ISBN: 978-3-540-89926-6, 2009.
 2. Kluska J., Gniewek L., Foundations of Computer Science (in Polish). OW PRz, Rzeszow 2005.
 3. Kluska J., Fuzzy Logic Control (in Polish). ZN PRz, Vol. 104, Ser. Elektrotechnika, No 12, Rzeszow 1992.
 4. Kluska J., Kurek J., Wąsowska J., Artificial intelligence systems and expert systems in automation (in Polish: Układy ze sztucznąinteligencjąi systemy ekspertowe w automatyce). Raport A-425.2 (CPBR 7.2). Institute of Control Engineering, Warsaw University of Technology 1989.
 5. Kazimierczak J., Kluska J., Kaczmarek A., Foundations of Automata Theory (in Polish), Rzeszow University of Technology, Rzeszow 1984.
 6. Kluska J., Formal Model of Control Device for Autonomous Flying Object Using Parametric Automaton (in Polish, PhD), Wrocław University of Technology, Wrocław 1983.
Book Chapters
 1. Kluska J., TS Fuzzy Rule-Based Systems with Polynomial Membership Functions, Ser.: Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 5097, (Rutkowski L. et al. Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 253-264, 2008.
 2. Kluska J., New results in Analytical Modeling Using Takagi-Sugeno Expert System, International Seminar on Intelligent Systems, Warsaw 2004; in: Issues in Intelligent Systems: Models and Techniques, Dramiński M., Grzegorzewski P., Trojanowski K., Zadrożny S. (Eds.), EXIT, pp. 79-94, Warsaw 2005.
 3. Kluska J., Hajduk Z., Digital implementation of fuzzy Petri net based on asynchronous fuzzy RS flip-flop, Series: Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 3070, (Rutkowski L., Siekman J., Tadeusiewicz R., Zadeh L.A., Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, pp. 314-319, 2004.
 4. Kluska J., Gniewek L., A new method of fuzzy Petri net synthesis and its application for fuzzy control systems design, in Fuzzy Control, (Hampel R., Wagenknecht M., Chaker N., Eds.), Series: Advances in Soft Computing, Physica-Verlag, pp. 222-227, Heidelberg - New York 2000.
 5. Kluska J., Absolute stability of continuous fuzzy control systems, in Stability Issues in Fuzzy Control, (Aracil J., Gordillo F., Eds.), Series: Studies in Fuzziness and Soft Computing, Vol. 44. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 15 - 45, 2000.
Journal Publications
 1. Kluska J., Hajduk Z., Gniewek L., Synthesis of Fuzzy Petri Nets as hardware control and diagnosis systems (in Polish), Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol. 6bis, pp. 3-5, 2006.
 2. Kluska J., Gniewek L., Fuzzy Petri nets as control systems, Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol. 1, pp.7 - 10, 2005.
 3. Gniewek L., Kluska J., Hardware implementation of fuzzy Petri net as a controller, IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics, Part B: Cybernetics, Vol. 34, No. 3, pp. 1315-1324, 2004.
 4. Gniewek L., Kluska J., Family of fuzzy J-K flip-flops based on bounded product, bounded sum and complementation, IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics - Part B: Cybernetics, Vol. 28, No. 6, pp. 861-868, 1998.
 5. Kluska J., Robustness of fuzzy control systems with respect to plant parameters modifications, Archives of Control Sciences, Vol. 6 (XLII), No. 3-4, pp. 125-138, 1997.
 6. Kluska J., Wiktorowicz K., Automatic generating of fuzzy control rules for a fuzzy logic controller using Matlab, Systems Science, Vol. 23, No. 1, pp. 89-99, 1997.
 7. Kluska J., Stability analysis of SISO, MISO and MIMO continuous fuzzy control systems based on theorems of Kudrewicz, Archives of Control Sciences, Vol. 5 (XLI), No. 1-2, pp. 5-37, 1996.
 8. Kluska J., A modified fuzzy controller, Systems Science, Vol. 1, No. 1, pp. 37-50, 1995.
 9. Kluska J., Oczos K.E., Fuzzy Logic in Control (in Polish), Mechanik, Vol. 8-9, pp. 265-272, 1994.
 10. Kluska J., Linearization of the fuzzy controller as a method of conventional controllers adjustment (in Polish: Linearyzacja regulatora rozmytego jako metoda ekspertowego nastawiania regulatorów konwencjonalnych), Archiwum Automatyki i Robotyki, 1990, Vol. XXXVI, No. l, pp. 169-178.
 11. Kluska J. Frequency domain stability condition of one-loop continuous feedback systems containing multiinput fuzzy controller, Archiwum Automatyki i Telemechaniki, Vol. 34, No. 1-2, pp. 97-114, 1989.
 12. Kluska J., Dynamical optimization of conveyor network structure in a strip mine, Podstawy Sterowania, Vol. 9, No. 3, 309-322, 1979.
Conference Papers
 1. Kluska J., Identification of multilinear dynamical systems using Takag-Sugeno rule scheme, Proc. of the 13th East West Fuzzy Colloquium, Sep. 13-15, 2006, Wissenschaftliche Berichte, Heft 89/2006, No 2180-2226, pp. 14-25, Zittau 2006.
 2. Kluska J., Hajduk Z., Gniewek L., Synthesis of Fuzzy Petri Nets as hardware control and diagnosis systems (in Polish), 3th Nat. Conf. KNWS06, Zlotniki Labanskie, Poland, June 19, 2006.
 3. Kluska J., Transformation lemma on analytical modeling via Takagi-Sugeno fuzzy system and its applications, The Eighth Int. Conf. Artificial Intelligence and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 25-29, 2006.
 4. Kluska J., Exact fuzzy modeling of conventional control systems, Proc. of the 12th Zittau Fuzzy Colloquium, Sep. 21-23, 2005, Wissenschaftliche Berichte, Heft 84/2005, No 2090-2131, pp. 113-125, Zittau 2005.
 5. Kluska J., Hajduk Z., Hardware implementation of a fuzzy Petri net based on VLSI digital circuits, Proc. of the 3rd European Society for Fuzzy Logic and Technology, Sep. 10-12, 2003, pp. 789-793, Zittau 2003.
 6. Kluska J., Wiktorowicz K., Integral evaluations for a class of multivariable continuous fuzzy control systems, Proc. of the 15th IFAC World Congress, 21-26.07.2002, pp. 1-6, Barcelona, 2002.
 7. Kluska J., Rak J., Wieczysty A., Application of fuzzy logic in sanitary equipment (in Polish), Proc. of the International Conf. on Environment Protection, Bialystok, pp. 141-149, 1999.
 8. Kluska J., Gniewek L., New method of fuzzy Petri net synthesis and its application for fuzzy control systems design, Proc. of the 7th International Zittau Fuzzy Colloquium, 8-10.09, Zittau (Germany), 1999.
 9. Kluska J., Rak J., Wieczysty A., Applications of fuzzy logic in sanitary technique (in Polish), Konf. N-T: Problemy gospodarki wodno-sciekowej w regionach rolniczo-przemyslowych, Wyd. Ekonomia i Srodowisko, Politechnika Bialostocka, Instytut Inzynierii Srodowiska, pp. 141-149, 1999.
 10. Kluska J., Gorski J., Rak J., Applications of fuzzy logic in heating technology. Konf. Systemy i technologie ogrzewania budynkow, Solina-99, 7-9.10, pp. 111-120, Politechnika Rzeszowska 1999.
 11. Kluska J., Stability criteria of MISO fuzzy control systems with transport delay, Proc. of the 5th International Zittau Fuzzy Colloquium, Wissenschaftliche Berichte, Zittau (Germany), Heft 50, No. 1589-1607, pp. 32-42, 1997.
 12. Kluska J., Stability analysis of fuzzy control systems containing PID - fuzzy controller, Proc. of the International Conf. Fuzzy Logic in Engineering and Natural Sciences FUZZY-96, Zittau (Germany), 25-27 September, pp. 106-113, 1996.
 13. Kluska J., Wiktorowicz K., Automatic generating of fuzzy control rules for a fuzzy logic controller using Matlab, Proc. of the 12th Int. Conf. Systems Science-95, 12-15.09, Vol. 1, pp. 434-443, Wroclaw 1995.
 14. Podsiadlo M., Wysocki M., Kluska J., Design of a rule-based controller using genetic algorithm, 12th Int. Conference on Systems Science, Wrocław, 1995.
 15. Kluska J., Frequency domain stability analisis of multivariable fuzzy control systems, Proc. of the 1st Int. Sci. Colloquium CAE Techniques, Rzeszow, pp. 237-246, 1994.
 16. Kluska J., Brdys M.A., A method for MIMO fuzzy controller synthesis, Proc. European Workshop: Industrial Fuzzy Control and Applications, Terrassa (Spain), 21-23.04, pp. 1-6, 1993.
 17. Kluska J., Logic and Algebraic Aspects of Fuzzy Controller Design (in Polish: Logiczne i algebraiczne aspekty syntezy regulatora rozmytego), Proc. of the 2nd National Conf. Knowledge Engineering and Expert Systems, 15-17.06.1993, Wrocław, Vol. I, pp. 203-212, 1993.
 18. Kluska J., Multiloop digital controll system for the Water-Treatment Plant (in Polish: Wielokanalowy regulator cyfrowy dla zespolu filtrow w zakladzie uzdatniania wody), X Kraj. Konf. Automatyki, Lublin, Vol. II, pp. 79-86, 1988.
 19. Baran A., Kluska J., Lal K., Mroczka M., Trybus L., Multifunction digital controllers and microprocessor-based CRD Inteldigit-PI systems - an overview (in Polish: Wielokanalowe regulatory cyfrowe i mikrokomputerowe systemy CRD Inteldigit-PI - przeglad, X Kraj. Konf. Automatyki, Lublin, Vol. I, pp. 51-58, 1988.
 20. Kluska J., Digital implementation of fuzzy algorithms, Int. Conf. Microsystem-88, Karlovy Vary, 18-21 Sept., 1988.
 21. Kluska J., Digital controller for a water purification plant, Proc. of the International Conf. Microsystem, Bratislava, pp. 24-26, 1988.
 22. Kluska J., Frequency domain stability condition and its application for fuzzy controller synthesis (in Polish: Czestotliwosciowy warunek stabilnosci i jego zastosowanie do analizy i syntezy regulatora rozmytego), X Kraj. Konf. Automatyki-88, Lublin, Vol. III, pp. 71-72, 1988.
 23. Trybus L., Kluska J., Multiloop digital controllers assembled of PI panels, Proc. of the International Conf. Microsystem, Brno 1987, pp. 298-301.
 24. Trybus L., Kluska J., Developments in Inteldigit-PI-based multifunction digital controllers design (in Polish: Wyniki prac nad wielokanalowymi regulatorami cyfrowymi Inteldigit-PI, V Kraj. Konf. Zastosowanie Komputerow w Przemysle, Szczecin, Vol. II, pp. 141-148, 1987.
 25. Kluska J., Baran A., Multiloop digital controller based on SK-102 microprocessor panel (in Polish: Wielokanalowy regulator cyfrowy ze sterownikiem mikroprocesorowym SK-102), III Kraj. Konf. Zastosowanie Komputerow w Przemysle, Szczecin, pp. 214-214, 1985.
 26. Baran A., Kluska J., Mroczka M., Wysocki M., Trybus L., Microprocessor-based control systems for technological processes (in Polish: Mikrokomputerowe systemy sterowania wybranych procesow technologicznych), Konf. Pomiary i Sterowanie, Niskie Tatry, pp. 38-42, 1985.
 27. Kluska J., Software implementation of the fuzzy controller on PSDP-90 microcomputer (in Polish: Programowa realizacja regulatora rozmytego na mikrokomputerze PSPD-90), V Kraj. Konf. Zastosowanie Komputerow w Przemysle, Szczecin, Vol. II, pp. 137-140, 1985.
 28. Kluska J., Pecka W., Trybus L., Multiloop digital controller (in Polish: Wielokanalowy regulator cyfrowy PI), Kraj. Konf. Mikroproc. Syst. Aut. i Pomiar., 8, pp. 1-4, Warszawa 1984.
 29. Kluska J., Bator F., Trybus L., Controllability and observability of a system described by partial differential equation with time delay, Proc. of the International Symp. SMC, Zakopane-79, Part 1, pp. 38-42, 1979.
Home pages made on NetFreedom software.